Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i klinisk fysioterapi

Master i klinisk fysioterapi

Etter endt mastergradutdanning skal du kunne arbeide som fysioterapeut i spesialist- og kommunehelsetjenesten, med ansvar for både undersøkelse, forebygging, behandling, hab-/rehabilitering og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid. Du skal også kunne arbeide i utdanningsinstitusjoner

Hva er du kvalifisert for?

Mastergradsstudiet i klinisk fysioterapi kvalifiserer deg til faglige ledende stillinger og til å kunne gi spesialiserte og kunnskapsbaserte fysioterapitilbud. I utdanningen kan du velge mellom å fordype deg i:
  • Fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser
  • Fysioterapi ved muskel- og skjelettlidelser med hovedvekt på revmatiske og ortopediske lidelser

Utdanningen

Utdanningen er toårig, fordelt på 60 studiepoeng hvert år. Begge årene organiseres med ukesamlinger på høgskolen. I tillegg kommer selvstudier og oppgaver mellom samlingene, og praksisstudier fordelt på andre og tredje semester.

Innhold i første studieår: Kropp, bevegelse og sykdom, vitenskapsteori og filosofi, medisinsk treningslære, biomekanikk, bevegelsesvitenskap, mestring, motivasjon og helsefremmende arbeid, forskningsmetode, og de valgfrie fordypningsemnene fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser og muskelskjelett, revmatiske og ortopediske lidelser. I andre studieår arbeider du videre med tema innen fordypningsområdene og med mastergradsoppgaven. Den kan knyttes til pågående forskning ved ditt arbeidssted eller ved HiB. Du kan velge et tema etter eget ønske, men det må være knyttet til fordypningen du velger. Arbeidet med oppgaven starter første året.

Hvordan lærer du?

Gjennom studentaktive læringsformer forventer vi at du tar medansvar både for din egen og medstudentenes faglige utvikling og læring. Studiet er derfor lagt opp for arbeid både individuelt og i gruppe. Arbeidsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminar, ferdighetstrening, gruppearbeid, interaktive kunnskapstester, veiledning og praksisstudier. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og fagutøvelse vektlegges. Du skal jobbe med praksisnære problemstillinger og få erfaring med å føre kunnskap tilbake til praksisfeltet.

Praksis

10 uker fordelt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Utveksling

For studenter på mastergradstudiet i klinisk fysioterapi kan det legges til rette for studentutveksling i studietiden.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april 2016

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende.
1 års fulltidspraksis

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:
Opptakskontoret
Telefon: 55 58 7504
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Hildegunn Lygren
Telefon: 55 58 56 96
E-post: Hildegunn.Lygren@hib.no

eller

Instituttleder Bjørg Hafslund
Telefon: 55 58 55 06
E-post: bjørg.hafslund@hib.no

Finn flere studietilbud