Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Master i kunnskapsbasert praksis

Studiet tilbys normalt annethvert år, og neste opptak blir i 2017.

Dagens helsetjeneste krever at helsepersonell holder seg faglig oppdatert, bruker kunnskapsbaserte retningslinjer og forholder seg kritisk til egen praksis.

I dagens helsevesen blir det forventet at helsearbeiderens yrkesutøvelse skal basere seg på kunnskapsbasert praksis. Essensen i kunnskapsbasert praksis er å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning.

I løpet av dette studiet får du videreutvikle din fagspesifikke kompetanse i et tverrfaglig akademisk miljø. Du lærer å bruke forskningsbasert kunnskap, og å være pådriver for fagutvikling på din arbeidsplass.

Målgruppen for mastergradsstudiet er helsearbeidere med bachelorgrad eller tilsvarende. Kandidater med annen relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt.

Hvor får du jobb?

Mastergrad i kunnskapsbasert praksis gjør deg kvalifisert til å arbeide med ledelse, utviklingsarbeid, undervisning og formidling i helsesektoren.

Med denne mastergraden vil du få allsidige kunnskaper innen forskningsmetode, forskning og vitenskapelig tenkning.

Hva er du kvalifisert for?

Utdanningen gir deg kompetanse til å videreutvikle fagfeltet ditt, og til å bidra til utviklings- og endringsprosesser i klinisk praksis. Du vil også lære å evaluere gjeldende praksis.

Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Utdanningen

Studiet inneholder seks emner. Alle emnene er på 15 studiepoeng, bortsett fra masteroppgaven som utgjør 45 studiepoeng.

Kunnskapsbasert praksis i helsefag

Kunnskapsbasert praksis - Implementering I

Vitenskapsteori og metode

Kunnskapsbasert praksis - Implementering II

Prosjektplan og metodefordypning

Masteroppgave

Vitenskapsteori og metode, kan erstattes med tilsvarende kurs på masternivå ved annen utdanning/ studiested.

Kunnskapsbasert praksis - Implementering II, kan erstattes med videreutdanning eller relevant emne på masternivå fra annen utdanning/ studiested. Det må søkes masterstudiets administrasjon om å få godkjent innpass av annen utdanning, og søknaden vurderes individuelt.

Temaet for mastergradsoppgaven kan være knyttet til pågående forskning ved Senter for kunnskapsbasert praksis og samarbeidspartnere. Studenten kan også velge andre temaer for mastergradsoppgaver, men dette må drøftes med de ansvarlige for mastergradsprogrammet.

Hvordan lærer du?

Arbeidsformene er undervisning, seminarer, gruppearbeid på samlinger og via internett og veiledning av skriftlig arbeid.

Grunnpilarene for arbeidsformene er studiediskusjoner, fagkritisk virksomhet, utarbeiding av målsetninger, læringskontrakter, vurderingsformer og vurderingskriterier i samarbeid mellom studenter og lærere. Vi bruker It's learning som studiestøttesystem.

Høgskolen i Bergen samarbeider internasjonalt. Noe av undervisningen vil bli gitt av internasjonale kapasiteter på området, og vil derfor være på engelsk. Du må også regne med at noen av oppgavene må skrives på engelsk.

Timeplan

Samlinger for våren 2017 (2015-kullet): uke 4, 10 og 13

Hvor kan jeg reise?

 
  • 4
    Omfang: 4 år 120 studiepoeng
  • Deltid 50 %
  • Søknadsfrist: 1. mars 2017

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helsefag.  Kandidater med annen relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt.

Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 7504
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget:

Høgskolelektor Lena Nordheim

Telefon: 55 58 72 23

E-post: Lena.Victoria.Nordheim@hib.no

Finn flere studietilbud