Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i musikkpedagogikk

Master i musikkpedagogikk

Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk gir deg en helhetlig, selvstendig og kritisk forståelse av forholdet mellom musikk, mennesker, kultur, samfunn og utdanning. Du får kunnskap om musikkpedagogiske perspektiver og forskningstradisjoner, relevante vitenskapsteoretiske begreper og forskningstilnærminger, og om fagdidaktisk formidling og kunstnerisk arbeid i skolen.

Du får forsknings- og formidlingskompetanse for høyere musikkutdanning, lærerutdanning og kulturlivet generelt.

Hvor får du jobb?

Med mastergrad i musikkpedagogikk kan du kan arbeide i skoleverket på alle nivå, og i offentlig og privat kulturliv. Mastergraden kvalifiserer også til videre forskning innenfor fagfeltet.

Kandidater som ikke har praktisk-pedagogisk utdanning i sin bakgrunn fra lavere grad, må ta slik utdanning i tillegg til mastergraden for å få undervisningskompetanse.

Utdanningen

Studiet består av fire emner i første studieår: Musikkpedagogisk teori del 1 og 2 (15 sp + 15 sp), Kunstnerisk arbeid (15 sp) og Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid (15 sp). Andre studieår vies i sin helhet til masteroppgaven (60 sp).

Hvordan lærer du?

Det legges vekt på varierte undervisningsformer. I tillegg til forelesninger, kommer seminarer, kunstneriske gruppeoppgaver som inkluderer formidling, samt individuell og gruppevis veiledning.

Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid. itslearning er høgskolens studiestøtteprogram, og studentene skal bruke dette aktivt.

Praksis

15 dagers praksis inngår i første år av studiet.

Utveksling

Høgskolen i Bergen er medlem av et nordisk musikkpedagogisk nettverk på masternivå, som arrangerer felles-nordiske kurs for masterstudenter. Godkjent deltakelse på et slikt kurs gir 4 til 6 ekstra studiepoeng. Kurset arrangeres i et av de nordiske landene, og utgiftene dekkes delvis av Nordplus. Det er også mulig å dra på Nordplusutveksling til andre medlemsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

  • Enten de tre første årene av en lærer-/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende med minst 60 sp musikk
  • eller faglærerutdanning i musikk, dans og drama med minst 60 sp i musikk
  • eller bachelorgrad med minst 80 sp i musikk.

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

 Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:
Professor Catharina Christophersen
Telefon: 55 58 59 81
E-post: Catharina.Christophersen@hib.no

Finn flere studietilbud