Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i samfunnsarbeid

Master i samfunnsarbeid

Samfunnsarbeid er en planlagt prosess der en eller flere profesjonelle aktører bistår en interessegruppe eller et lokalsamfunn som ønsker å ta i bruk egne ressurser for å løse problemer de selv erfarer, og nå mål de selv har satt.

Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid kvalifiserer deg til å analysere vilkår for sosial deltakelse for enkeltindivider eller grupper, og til å utforme og sette i verk endringsprosesser i samarbeid og samspill med dem det gjelder. Endringsprosesser kan være alt fra grasrotmobilisering i lokalsamfunn til påvirkning av arbeidsmiljø.

Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid har en tverrfaglig tilnærming. Studiet bygger på 3-årig høyere utdanning innen helsefag, sosialfag, pedagogiske fag eller annen profesjonsutdanning. Søkere uten profesjonsutdanning må ha bachelorgrad eller tilsvarende og minimum 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner.

Studiet er satt sammen av obligatoriske emner, selvvalgte emner og masteroppgave.

Hvor får du jobb?

Lokale og regionale styresmakter, næringsliv og frivillig sektor er viktige aktører i samfunnsarbeid. De er også potensielle arbeidsgivere. Mastergrad i samfunnsarbeid kvalifiserer deg til prosjektarbeid og prosjektledelse, og til ledelse av ulike omstillings- og endringsprosesser.

Du blir også kvalifisert til undervisningsstillinger på høyere nivå, og til opptak på samfunnsvitenskapelige doktorgradsprogrammer og forskerutdanninger.

Hva er du kvalifisert for?

Mastergrad i samfunnsarbeid kvalifiserer for undervisningsstillinger på høyere nivå, og til opptak på samfunnsvitenskapelige doktorgradsprogrammer og forskerutdanninger.

Utdanningen

Mastergrad i samfunnsarbeid er et tverrfaglig studietilbud. Mastergradsstudiet er satt sammen av obligatoriske emner (60 sp) og selvvalgte emner og mastergradsoppgave (60 sp).

Studiet går over 4 semestre. Første året av studiet inneholder grunnlagstenkning, vitenskapsteori, teoretiske og praktiske verktøy for samfunnsarbeid, og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Andre året av studiet inneholder faglig fordypning og arbeid med mastergradsoppgaven.

Studentene kan knyttes til pågående forskning i forskningsgruppen "Rett, demokrati og velferdstjenester" eller forskningsgruppen "Samfunnsarbeid".

Hvordan lærer du?

Lærings- og undervisningsformene bygger på dialogbasert samhandling, seminarer, prosessorientert skriving og veiledning, gruppearbeid, og egenaktivitet.

Det er nødvendig å delta på undervisning for innfri arbeidskravene. Arbeidskravene omfatter gruppebasert og individuelt studiearbeid, innlevering av oppgaver og veiledning. Vi bruker det elektroniske studiestøttesystemet It's Learning.

Utveksling

For studenter som ønsker det, kan det legges til rette for studentutveksling i studietiden.
 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: Neste opptak høst 2017

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse-, sosial-, eller politifag, pedagogiske fag, eller tilsvarende profesjonsutdanning.

Søkere uten profesjonsutdanning må ha bachelorgrad eller tilsvarende, og minimum 80 sp samfunnsvitenskapelige emner.

Karakterkrav: Samlet karakter må være C eller bedre.

Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret

telefon: 55 58 75 04

e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Førsteamanuensis Rita Agdal

e-post: Rita.Agdal@hib.no

Finn flere studietilbud