Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i samfunnsfagdidaktikk

Master i samfunnsfagdidaktikk

Er du interessert i historie eller dagens samfunnsdebatt? Og i hvordan skolen formidler samfunnsfaglige innhold og verdier?

Dette mastergradsstudiet handler om å studere forholdet mellom samfunnsutvikling, læring og undervisning.

Master i samfunnsfagdidaktikk er et toårig studium som bygger på lærer- eller bachelorutdanning i samfunnsfag. Studiet gir deg innsikt i sentrale historie- og samfunnsfagrelaterte problemstillinger, teorier og forskning, og i fagdidaktikk. Du får også mulighet til å spesialisere deg i enten historie eller globale studier.

Man kan søke opptak etter tre år på grunnskolelærerutdanningen. Det første året av mastergraden erstatter da det siste året av grunnskolelærerutdanningen.

Hvor får du jobb?

Studiet kvalifiserer for undervisningsarbeid på ulike nivå i utdanningssystemet, offentlig forvaltning og innen kultursektoren. Det kan gi opptak til videre forskerutdanning.

Utdanningen

1. semester:

 • Emne 1 (obligatorisk): Samfunnsfaglig forskning og litteratur, 15 sp.
 • Emne 2 (obligatorisk): Samfunnsfag i undervisning og formidling, 15 sp.

2. semester:

 • Enten: emne 4 (valgemne): Kampen om fortida - bruken av historie i samfunn og politikk, 15 sp.
 • Eller: emne 3 (valgemne): Utdanning og globalisering, 15 sp.
 • Emne 5 (obligatorisk): Forskingsmetoder og kildekritikk, 15 sp.

3. og 4. semester:

 • Emne 6 (obligatorisk): Masteroppgave, 60 sp.

Hvordan lærer du?

Et studium som kvalifiserer for forsknings- og utviklingsarbeid, krever at studentene er selvstendige og tar aktivt ansvar for egen læring.

Undervisningen blir organisert gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar med presentasjoner, oppgaveskrivning, veiledning og studentrespons. Det blir lagt vekt på å etablere felles møtesteder for diskusjon og samarbeid mellom studenter. Undervisningsspråk er norsk og engelsk.
Oppgave- eller essayskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskingsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet, og ha kontinuerlig fokus.

Praksis

15 dagers praksis i grunnskolen inngår i første år av studiet. Datainnsamling og dokumentasjon til masteroppgaven vil kunne innhentes fra praksisfeltet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling til en av våre samarbeidsinstitusjoner i 2. eller 3. semester.

Hvor kan jeg reise?

 
 • 2
  Omfang: 2 år 120 studiepoeng
 • Heltid
 • Søknadsfrist: 1. mars

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

 • Enten de tre første årene av lærer-/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende med minst 60 sp i samfunnsfag
 • eller fullført bachelorutdanning med minst 80 sp i samfunnsvitenskapelige fag.

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Førstelektor Bente Opheim Brathetland
Telefon: 55 58 58 64
E-post: bop@hib.no

Finn flere studietilbud