Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Marinteknikk

Bachelor i ingeniørfag

Den lange kysten vår spiller en avgjørende rolle for verdiskapingen i landet vårt. Hvordan skulle det gå med Norge, om vi ikke hadde oljeplattformer, skip og oppdrettsanlegg?

Som mariningeniør kan du ta del i utregning, konstruksjon, bygging, drift og vedlikehold av blant annet offshoreinstallasjoner, skip og havbruksanlegg.

Hvor får du jobb?

Offshoresektoren, rederier, verftsindustrien, konsulentfirmaer, klassifikasjonsselskaper og offentlige etater er noen av bransjene som tilsetter ingeniører med fagkrets innenfor marinteknikk.

Utdanningen

Det stilles strenge krav til beregning og planlegging, materialer, installasjon og vedlikehold av marine konstruksjoner og marin teknologi. Dette lærer du mye om ved ingeniørutdanningen i marinteknikk.

Utdanningen har god kontakt med industrien i regionen, blant annet ved at studentene gjør oppgaver i samarbeid med industrien.

Hvordan lærer du?

Studiet tar i bruk dataverktøy til design, beregning og konstruksjon.

Høgskolen har en egen modell- og sirkulasjonstank som blir brukt for å synliggjøre teori og til å verifisere resultater fra beregninger.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noe fra fag til fag. Det er forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorier, og i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til tilstedeværelse. Noen fag har skriftlig eksamen, mens andre fag kan ha mappevurdering eller muntlig eksamen.

Utveksling

Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved et universitet eller en høgskole i utlandet, dersom du ønsker det. Du kan blant annet reise på utveksling til institusjoner i Danmark og Storbritannia.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Gloria Stenfelt
Telefon: 55 58 76 06
E-post: Gloria.Stenfelt@hib.no

Instituttleder Nils-Ottar Antonsen
Telefon: 55 58 75 75
E-post: Nils-Ottar.Antonsen@hib.no

Finn flere studietilbud