Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Produksjonsteknikk

Bachelor i ingeniørfag

Produksjonsteknikk gir tverrfaglig kompetanse innenfor teknologi, verdiskaping og administrasjon. En ingeniør med denne utdanningen kan bidra til å utvikle, tilpasse og innføre nye teknisk-administrative løsninger i takt med skiftende forhold i og utenfor virksomheten.

Hvor får du jobb?

Utdanningen tar utgangspunkt i grunnleggende fag innen maskinteknikk, og kvalifiserer derfor til flere av de klassiske maskiningeniørstillingene. Videre gir utdanningen kompetanse som blir krevd ved daglig drift og ledelse av bedrifter i de fleste bransjer.

Ingeniører med utdanning innenfor produksjonsteknikk er kvalifiserte for en rekke utfordrende oppgaver, nasjonalt og internasjonalt. Du kan få jobb innenfor private og offentlige virksomheter, verkstedsindustri, prosessindustri, landbasert og offshorerelatert industri, samt i rådgivende virksomheter.

Områder du kan få jobb innenfor er blant annet produksjon, produksjonsledelse, kvalitetsledelse, vedlikeholdsledelse, produktutvikling og design, forskning og utvikling, prosjektledelse, salg og markedsføring, innkjøp og logistikkrelaterte oppgaver.

Utdanningen

Velger du produksjonsteknikk, får du både kommersiell og teknologisk ballast. Utdanningen legger vekt på maskintekniske fag, produksjon og tilvirkning, prosjektledelse, innovasjon og produktutvikling, industriell og internasjonal markedsføring, logistikk og innkjøp, vedlikehold og kvalitetsteknikk.

Utdanningen har et nært samarbeid med industrien i regionen. Vestlandet er den mest industritunge regionen i Norge, med et kontinuerlig behov for dyktige ingeniører.

Hvordan lærer du?

Den raske utviklingen av ingeniørens arbeidsverktøy preger utdanningen. Som student får du ta i bruk ulike dataverktøy.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noe fra fag til fag. Det er forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorier, og i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til tilstedeværelse. Noen fag har skriftlig eksamen, mens andre fag kan ha mappevurdering eller muntlig eksamen.

Utveksling

Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved et universitet eller en høgskole i utlandet, dersom du ønsker det. Du kan blant annet reise på utveksling til institusjoner i Europa, Nord-Amerika og New Zealand.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Leif Stokke
Telefon: 55 58 77 10
E-post: Leif.Stokke@hib.no

Instituttleder Nils-Ottar Antonsen
Telefon: 55 58 75 75
E-post: Nils-Ottar.Antonsen@hib.no

Finn flere studietilbud