Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

3-årig økonomisk-administrativ utdanning

Bachelor i økonomi og administrasjon

En bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon er en allsidig utdanning som gir et godt grunnlag innen bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkonomi, samt mer ledelsesrettede disipliner som organisasjon, markedsføring og strategi.

Hvor får du jobb?

Med bachelorgrad i økonomi og administrasjon er du kvalifisert for en rekke forskjellige jobber i offentlige og private virksomheter, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan for eksempel omfatte regnskap, markedsføring, innkjøp, personalforvaltning eller mer generelle administrative oppgaver.

Utdanningen kvalifiserer deg både direkte til arbeidslivet og til videre studier på masternivå. Ønsker du å ta en mastergrad, kan du velge HiB's masterstudium i Innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning eller regnskap og revisjon, økonomistyring, ledelse, markedsføring eller logistikk/ Supply Chain Management ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Utdanningen

Studiet er et treårig bachelorprogram. Du bør ha gode forkunnskaper i matematikk, da matematikkundervisningen i 1. semester bygger på Matematikk S1 + S2 fra videregående skole. Studenter med svakere matematikkbakgrunn enn dette må regne med at matematikkfaget ved høgskolen blir ekstra krevende. Praktisk matematikk (Vg1P + Vg2P) er ikke et tilstrekkelig matematikkgrunnlag for dette studiet og studenter som har dette anbefales å bruke et år på å skaffe seg ytterligere matematikkbakgrunn.

Det faglige innholdet er sammensatt av bedriftsøkonomisk analyse (regnskap, budsjettering, finansiering og investering), administrative fag (organisasjon, markedsføring, strategi), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi og makroøkonomi) og metodefag (matematikk, statistikk, informasjonsbehandling).

Det tredje året kan du velge å fordype deg innen administrasjon, ledelse, innovasjon, logistikk, regnskap, skatt, samfunnsøkonomi, eller markedsføring. Bachelorprogrammet blir avsluttet med en gruppebasert bacheloroppgave.

Hvordan lærer du?

Studiet er dels basert på forelesninger og veiledning fra høgskolens lærerstab, dels på selvstudium og gruppearbeid. Det blir lagt vekt på å utvikle selvstendighet i arbeidet slik at studentene tar ansvar for egen læring. Ekskursjoner og gjesteforelesninger inngår også i studieopplegget.

I emner der det kreves forprøver (innleveringer eller øvelser på datalab), må disse være godkjente for at du skal få gå opp til eksamen. I flere av fagene blir innleveringer gjort ved hjelp av dataverktøy.

Utveksling

Flere av fordypningene har lagt til rette for at du kan søke om et utvekslingsopphold i 5. semester ved en institusjon som instituttet har utvekslingsavtale med.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Eli Lindblad Rem
Telefon: 55 58 77 16
E-post: eli.lindblad.rem@hib.no

Instituttleder Heidi Bjørstad
Telefon: 55 58 77 20
E-post: Heidi.Bjorstad@hib.no

Finn flere studietilbud