Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser

Ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser

Dette er en forskerutdanning for deg som ønsker å kvalifisere deg for vitenskapelig arbeid og forskning innenfor feltet danning og didaktiske praksiser slik dette problemområdet utfolder seg innenfor utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorer.

Utdanningen

Forskerutdanningen består av to deler: en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng.

Forskningsdel

Arbeidet med avhandlingen utgjør den sentrale delen av studiet. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen av forskerutdanningen består av tre obligatoriske emner og minimum ett valgfritt emne og skal til sammen utgjøre 30 studiepoeng. De obligatoriske emnene i ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser er PHD901 Danning og didaktiske praksiser, PHD902 Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid og PHD903 Forskningsmetodologi og -design.

Opplæringsdelen skal bidra til både teoretisk, empirisk og metodologisk/etisk kompetanse til å utføre forskningsarbeidet som forskerutdanningen representerer, og kompetanse til å utføre og vurdere annen forskning mer generelt. Den skal samlet gi studentene en nødvendig felles faglig forankring med utgangspunkt i ph.d.-studiets profil, samt sørge for at de har de nødvendige metodiske kunnskapene og ferdighetene som krevers for å gjennomføre forskningsdelen.

For mer informasjon om ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser se studiets egne sider.

Utveksling

Du kan gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av opplæringsdelen eller i løpet av forskningsdelen. Forskningsdelen består av 150 studiepoeng og utenlandsopphold i løpet av denne perioden avtales med veileder. Hvis du ønsker å dra ut i løpet av opplæringsdelen (30 studiepoeng) bør du kontakte ph.d koordinator for å få godkjenning av kurs du tar ute. Disse kriteriene gjelder for utenlandsopphold i løpet av opplæringsdelen:

  • Minimum 15 studiepoeng må avlegges ved HiB.
  • Emnet "PHD901 Danning og didaktiske praksiser" på 10 studiepoeng må avlegges ved HiB.
  • Emnet "PHD903: Forskningsmetodologi og -design" på 5 studiepoeng er obligatorisk og inngår som del av de 15 studiepoengene du må ta ved HiB.
  • Emnet "PHD902: Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid" på 10 studiepoeng er også obligatorisk, men hvis du finner tilsvarende emne i utlandet kan du søke om å få dette godkjent.
  • 5 studiepoeng er valgfritt og kan tas ved en utenlandsk institusjon. Emnet må være faglig relevant og på ph.d nivå.

Hvor kan jeg reise?

 

Mer informasjon i studieplanen

Kontaktinformasjon

Se høgskolens sider om forskerutdanning.

Finn flere studietilbud