Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid

God evne til kommunikasjon og innlevelse i andres situasjon, samt kunnskap om hjelpeapparatet og sosiale rettigheter, er sosionomens viktigste verktøy.

Sosionomer arbeider med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon. Det kan være mennesker med svært ulik bakgrunn og med forskjellige typer utfordringer.

Som sosionom må du ha forståelse og interesse for andre mennesker, kunne kommunisere og samarbeide med ulike parter, like å ta ansvar, og være samfunnsengasjert.

Kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om rettigheter og ressurser i samfunnet og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå er viktige tema i studiet.

Utdanningen består av emner i sosialt arbeid, psykologi, samfunnsfag, jus og praksis. Studiet fremmer refleksjon over fag, egne holdninger og framtidig yrkesrolle.

Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til videre studier og til mastergradsstudier, blant annet tilbyr Høgskolen i Bergen master i samfunnsarbeid.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

Mange sosionomer arbeider i sosialtjenesten i NAV, i den kommunale barneverntjenesten og på barnevernsinstitusjoner. Andre arbeider i helsevesenet med rusproblematikk, eller i psykiatrien. Du kan også jobbe i kriminalomsorgen, skoleverket eller i frivillige organisasjoner.

Utdanningen

Utdanningen inneholder både teori og praksis. Du får kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om folks lovmessige rett til hjelp, og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

Hvordan lærer du?

På studiet møter du varierte læringsformer, som forelesninger, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis.

Praksis

Første studieår: 10 uker praksis. Tredje studieår: 13 uker praksis. En av praksisperiodene skal fortrinnsvis inneholde forvaltningsarbeid/saksbehandling. Du kan bli tildelt praksisplass utenfor Bergen.

Utveksling

Studiet gir deg muligheter for internasjonal fordypning gjennom utenlandsopphold i form av praksis og teoristudier, men også gjennom internasjonale nettbaserte kurs. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i mange land i Europa, samt i Tanzania, USA og Australia.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist:

    15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Utdanningsleder Gunnlaug Miljeteig
telefon: 55 58 78 35
e-post: gunnlaug.miljeteig@hib.no

eller

studieveileder Ingunn E. Nordstrøm
telefon: 55 58 78 14
e-post: Ingunn.e.nordstrom@hib.no

Finn flere studietilbud