Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold, Kristiansund

Bachelor i ingeniørfag

Nye oljefelt ligger for dypt til at tradisjonelle rigger kan brukes. Installasjoner under vann er fremtiden for olje- og gassindustrien. Samtidig vet vi at havrommet blir fremtidens store satsingsområde, f.eks. gjennom oppdrettsanlegg til havs, mineralutvinning på havbunnen og bølge-, vind- og tidevannskraftverk.

En undervannsingeniør arbeider med drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner på havbunnen, også kalt subsea-installasjoner. Med mer aktivitet i havrommet, vil også andre typer installasjoner gi aktuelle arbeidsoppgaver for deg som velger denne utdanningen.

Studiet er tverrfaglig og gir grunnkompetanse innen drifts- og vedlikeholdsteknikk. Du får også lære mye om oljevirksomhet, undervannsteknologi og brønnteknologi. Utdanningen omfatter mekaniske fag og elektrofag. I tillegg får du med deg tradisjonelle ingeniørfag, som matematikk, kjemi, mekanikk og ledelsesfag.

Hvor får du jobb?

For en undervannsingeniør er det arbeidsplasser over hele verden. Den tverrfaglige utdanningen gjør undervannsingeniøren i stand til å arbeide på en rekke felter innen olje- og gass-sektoren, hos leverandørbedrifter og i rådgivende virksomheter. Du kan også få jobb i annen industri som trenger ingeniører med bakgrunn innen mekanikk og/eller elektronikk.

Utdanningen

Undervisningen er lagt til Kristiansund, og utdanningen er nært knyttet opp til det lokale næringslivet der. Oljebasen i byen, Vestbase, har høg aktivitet innen subseasegmentet. Undervisningen er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund, lokalisert like ved Vestbase.

Vi har tilsvarende utdanning lokalisert i Bergen (Straume) og Florø.

Du må følge undervisningen og avlegge eksamen på den campusen hvor du får studieplass. Skulle du ønske å bytte studiested må du søke nytt opptak via Samordna opptak.

Hvordan lærer du?

Det er både tradisjonell klasseundervisning og praksis, gruppeoppgaver, laboratorieoppgaver og innleveringsoppgaver. Mange av fagene har prøver underveis, istedenfor tradisjonell eksamen, og det er derfor større krav til jevnlig tilstedeværelse enn ved mange andre studier.

Flere av fagene har engelske lærebøker, og noen av fagene kan bli undervist på engelsk.

Praksis

Praksisperioder i lokale bedrifter, som drifter og vedlikeholder subseautstyr, vil gi deg et spesielt godt innblikk i næringen. Slike praksisopphold i næringen inngår som en obligatorisk del av utdanningen.

Utveksling

Utdanningen har et nært samarbeid med universiteter i Brasil, Australia og Skottland. Dersom du ønsker det, er det lagt til rette for at du kan ta det siste semesteret hos en av våre utenlandske samarbeidspartnere. Dette semesteret består ofte av bacheloroppgaven og valgfag.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15 april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Høsten 2016 blir det ikke gitt opptak til studiet i Kristiansund.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no


For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Lillian Todnem

Telefon: 99013581

E-post: Lillian.Todnem@hib.no

Instituttleder Nils-Ottar Antonsen
Telefon: 55 58 75 75
E-post: Nils-Ottar.Antonsen@hib.no

Finn flere studietilbud