Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie

Vernepleie er en tverrfaglig utdanning som kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i deres livssituasjon.

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske og eller sosiale funksjonsvansker i dagliglivet. Vernepleiere bidrar til mennesker med ulike utfordringer får økt livskvalitet, selvstendighet og mestring basert på egne forutsetninger og premisser.

Vernepleiere arbeider med barn, unge, voksne og eldre med funksjonsnedsettelser, pleiebehov eller spesielle utfordringer. Noen mennesker med funksjonsnedsettelse kan ha vansker med å ivareta egne rettigheter og behov. En viktig oppgave for vernepleiere er derfor å bedre rammevilkårene deres og forebygge funksjonsvansker.

Bachelor i vernepleie kvalifiserer for opptak til videre studier og mastergradsstudier

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

Det er stor etterspørsel etter vernepleiere. Bachelor i vernepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som vernepleier.

Som vernepleier kan du arbeide i den kommunale helse- og sosialtjenesten, for eksempel i boliger til personer med funksjons- eller utviklingshemming, i tjenester for eldre og for personer med aldersdemens, i skole og innenfor rus- og psykiatrifeltet.

Hvordan lærer du?

På studiet møter du varierte læringsformer som forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis.

Praksis

Studiet har i henhold til Rammeplan for vernepleierutdanningen obligatorisk praksis. Praksisstudiene utgjør i alt 55 studiepoeng, fordelt på tre praksisperioder: 9 uker med helse og omsorgspraksis, 12 uker med miljø- og aktivitetspraksis samt 12 uker med system- og endringspraksis.

Gjennom praksisperiodene får du erfaring med yrket og ferdigheter i å samarbeide med brukere og yrkesutøvere. Minst en av praksisperiodene skal være i arbeid med personer med utviklingshemning. Det er særlig læringsmål knyttet til ferdigheter og generell kompetanse som står i fokus i de tre praksisperiodene.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og tredje studieår. Vi samarbeider med universiteter i Norden, Europa, Australia, USA og Tanzania. Vi har også utenlandske studenter på utvekslingsopphold i vår utdanning.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget:

Utdanningsleder Olbjørg Skutle
telefon: 55 58 78 94
e-post: olbjorg.skutle@hib.no

eller

Studieveileder Ingunn E. Nordstrøm
telefon: 55 58 78 14
e-post: Ingunn.e.nordstrom@hib.no

Finn flere studietilbud